William Shakespeare - Macbeth

William Shakespeare - Macbeth

Příběh se odehrává v Anglii a ve Skotsku, kde vládne král Duncan, který má dva syny, Malcolma a Donilbaina. Vládce pošle pro Macbetha a Banka, protože se dozvěděl o jejich vítězství.

Po cestě potkají tři čarodějnice. Podle toho, co řekly se Macbeth stane skotským králem a Bankův syn dědicem trůnu. Kawdorským thénem se opravdu stane, ale trůn dá Duncan svému synovi Malcolmovi. Macbeth vše řekne své ženě a ta ho přesvědčí, aby krále zabil. A tak i udělal a vraždu hodil na dva komorníky. Vládcovi synové utečou do Anglie a Irska a Macbeth se stane králem.  A aby se vyhnul tomu, aby ho Bankův syn sesadil z trůnu, tak nechal zabít i jeho. Potom si zajde pro další věštbu a zjistí, že nebude zabit mužem a nebude přemožen dokud se Birmanský les nepřiblíží k jeho hradu.

Zanedlouho Malcolm vyrazí proti Macbethovi, který ustoupí až do hradu v Birmanském lese. Posel mu pak řekne, že se dal les do pohybu a bylo to tím, že si vojáci na sebe vzali větve, aby nebyli vidět. Macbeth šel bojovat a utkal se s Macduffem, který ho porazil.